Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Wielkie Harce Majowe

Krzysztof Żochowski HO, 2018-05-25

O Wolność! O wolność Polski, o wolność od grzechu i tego co do niego prowadzi. Ponieważ ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ok. 950 Skautów Europy obozowało i uczestniczyło w grach oraz innych aktywnościach harcerskich w Droździęcinie w województwie dolnośląskim, na Wielkich Harcach Majowych 2018. Wielkich Harcach Majowych, przeżywanych pod hasłem "O Wolność!" w dniach 30.04.2018r. -04.05.2018r.

 

 

Początek

Od poniedziałkowego popołudnia, drużyny harcerzy z całej Polski zjechały się do Droździęcina w województwie dolnośląskim. Zastępy rozbiły swe namioty, gotowe na uczestnictwo w wielkiej przygodzie. Na terenach biwaków gier, znalazł się czas na Rady Zastępów i Rady Drużyny. Napięcie rosło. Własne oczekiwania, namowy kolegów z zastępu, czy też drużynowego lub rodziców. Wszystko to zderzyło się z rzeczywistością leśnego gwaru obozowisk harcerzy wyczekujących oficjalnego rozpoczęcia Wielkich Harców Majowych 2018. Kiedy słońce zaczęło już chylić się ku zachodowi, tych którzy zdążyli przyjechać do tego czasu, przywitał w kaplicy głównej obozu sam Pan, przychodzący do harcerzy w sakramencie Eucharystii.

We wtorek 1 maja łąka na wschodnim krańcu terenu Wielkich Harców Majowych zmieniła się w harcerski plac apelowy, największy w promieniu kilkuset kilometrów. 850 uczestników harców wraz z szefami zlotu i pełniącymi na nim służbę wędrownikami, zajęło z góry upatrzone pozycje, wokół trzynastu metrowego masztu ozdobionego drewnianym napisem "WHM". Okrzykom zastępów nie było końca. Po odśpiewaniu hymnu stowarzyszenia i wciągnięciu flag, modlitwie oraz kilku słowach wprowadzenia, z ust szefa Wielkich Harców Majowych Konrada Stradowskiego padło zdanie: "Wielkie Harce Majowe 2018 O Wolność! uważam za otwarte!".

Wielka Gr

Po Apelu rozpoczynającym Wielkie Harce Majowe, w kaplicy głównej obozowiska nastąpiła Eucharystia, w trakcie której homilię wygłosił duszpasterz Wielkich Harców Majowych, o. Wojciech Bartnicki ss. cc. Następnie harcerze rozeszli się na teren swoich 14 obozowisk, odpowiadający terenowi 14 Wielkich Gier. Krótkie opisy poszczególnych gier, wraz z listą ich zwycięzców znajdują się na końcu artykułu. W tym miejscu warto jedynie zaznaczyć, że były one bardzo różnorodne, skupione na różnych aspektach pedagogicznych, a ich fabuła toczyła się na terenach trzech zaborów w latach bezpośrednio poprzedzających odzyskanie niepodległości przez Polskę. Wielkie Gry toczyły się niezależnie od siebie od wtorkowego popołudnia do środowego wieczoru. Wyobrażenia ustąpiły miejsca faktom: 850 młodych uczestników Wielkich Harców Majowych świętowało 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w sposób angażujący i nieszablonowy. Czternastoma Wielkimi Grami, które toczyły się równolegle na rozległym terenie Harców.

W środę 2 maja wieczorem, po zakończeniu zmagań, zastępy harcerzy wraz z drużynowymi i przybocznymi udały się na Eucharystie, celebrowane w kaplicy głównej oraz w 2 kaplicach biwakowych dla uczestników poszczególnych gier. Po ich zakończeniu na terenie niektórych gier miały jeszcze miejsce ogniska ekspresji. Nie był to jednak koniec fabularnych zmagań. Wysiłki i walki poszczególnych grup polskiego społeczeństwa, do których nawiązywały fabuły poszczególnych gier zbliżyły wszystkich uczestników Wielkich Harców Majowych doprowadzając ich wieloma ścieżkami do tego samego punktu kulminacyjnego, mającego się odbyć dnia następnego.

Wielka Bitwa

Łąka znajdująca się na wschodnim krańcu terenu Wielkich Harców Majowych ponownie zaludniła się harcerzami. Tym razem wyglądali oni jednak nieco odmiennie. Ubrani w stroje fabularne, nawiązujące stylem do początków XX wieku, stanęli w całej jej rozciągłości naprzeciwko siebie. Po jednej ze stron znajdowały się uczestnicy gier, których fabuła nawiązywała do wydarzeń rozgrywających się w zaborze rosyjskim, a po drugiej tych, które nawiązywały do historii ziem zaborów pruskiego i austriackiego. Na dźwięk rogu rozpoczęła się tradycyjna walka na chusty, na sposób harcerski odzwierciedlająca walki okresu I wojny światowej. Trwały one do momentu, w którym przez pole bitwy przebiegać zaczęli posłańcy ogłaszający radosną wiadomość. Wojna się skończyła. Polska odzyskała niepodległość.

Posłańcy zgromadzili uczestników Wielkich Harców Majowych przy północnym krańcu terenu finałowych walk. Tam czekał na wszystkich sam Józef Piłsudski, który wygłosił krótkie słowo do zgromadzonych, po którym nastąpiła inscenizacja ilustrująca losy Polski od Sejmu Niemego w 1717 roku do odzyskania niepodległości w roku 1918. Po tej inscenizacji na scenę wbiegli kolejni posłańcy z ziem wszystkich zaborów, meldujące o tym, że Polacy przejęli władzę od zaborców w różnych częściach kraju. Ostatni posłaniec przyniósł jednak wieść złowrogą: oto do granic Polski zbliża się nawała bolszewicka. Zjednoczeni na nowo uczestnicy Wielkich Harców Majowych ruszyli odważnie w jej kierunku, odpierając wojska nieprzyjaciela.

Na koniec, wśród wiwatów i okrzyków radości, naczelnik harcerzy Jerzy Żochowski, wygłosił krótką okolicznościową mowę, po której zaprosił do zgromadzonych przybyłego na teren Wielkich Harców Majowych Martina Hafnera, Komisarza Federalnego Skautów Europy. Przyglądający się wcześniejszej bitwie oraz inscenizacji Komisarz Federalny, przemówił do zgromadzonych przeprowadzając ich ze świata fabularnych walk do sedna treści harców: znaczenia słowa Wolność i tego, jak jest ona ważna.

Czas modlitwy

Dla harcerzy zgromadzonych na Wielkich Harcach Majowych słowo Martina nie było pierwszym momentem, w którym myślenie o walce o wolność ojczyzny przełożyli na rzeczywistość dnia powszedniego i walki o wolność od grzechów i namiętności. Nawiązywał do tego bowiem cały program duchowy Wielkich Harców Majowych. Wspomniane wcześniej Eucharystie, jak również codzienne Apele Ewangeliczne zastępów, do których postanowienie było proponowane w czasie homilii, stanowiły jedną całość modlitw i rozważań, które pozostawiały harcerzy z pogłębioną refleksją na temat własnej wolności. Przed każdą Eucharystią wielu uczestników Wielkich Harców Majowych przystępowało do sakramentu spowiedzi. Każdy dzień na Wielkich Harcach Majowych, podobnie jak na innych wyjazdach harcerskich, zastępy rozpoczynały i kończyły wspólną modlitwą. Ponadto wieczorem 3 maja odbyło się specjalne Nabożeństwo Dziękczynne, w trakcie którego uczestnicy zlotu adorując Najświętszy Sakrament, dziękowali za dar wolności, niepodległość ojczyzny, czas Wielkich Harców Majowych i wszelkie inne łaski, których doświadczyli w życiu.

Nie tylko harcerze

Przez cały czas Wielkich Harców Majowych swoją służbę pełnili również szefowie zaangażowani w organizację zlotu, jego fabułę i program, gry, logistykę, żywienie, bezpieczeństwo i porządek. Pomagali im w tym wędrownicy z 9 kręgów z różnych stron Polski w liczbie czterdziestu. Pakowanie żywności, patrole porządkowe, łączność radiowa na terenie obozu, budowanie pionierki przed Wielkimi Harcami Majowymi i sprzątanie jej po Harcach. Wśród wszystkich tych pól służby zauważyć można było skromne, brązowe chusty wędrownicze.

Poza służbą, w dniach 1-2 maja wędrownicy uczestniczyli również w Karuzeli Technik, organizowanej przez Krajową Ekipę Techniczną Skautów Europy. W trakcie jej trwania szkolili się oni w technikach takich jak Kucharzenie, Śpiew Liturgiczny, Liturgia, Liny, Pierwsza Pomoc, Media, Topografia i Pionierka.

Opiekę przedmedyczną, obsługę karetki oraz szkolenie z Pierwszej Pomocy w ramach Karuzeli Technik zapewniał Rybnicki Sztab Ratownictwa.

Zakończenie

Piątek 4 maja 2018 roku, stanowił ostatni dzień Wielkich Harców Majowych 2018 O Wolność!. Pełni satysfakcji oraz radości po owocnym czasie spędzonym w lasach w okolicy Droździęcina uczestnicy zlotu udali się na ostatnią na wyjeździe Eucharystię, odbywającą się w kaplicy głównej, w bliskości placu apelowego. Po jej zakończeniu drużyny harcerzy oraz kręgi wędrowników ustawiły się na placu. Okrzyki zastępów brzmiały równie radośnie jak na Apelu rozpoczynającym Wielkie Harce Majowe. Tym razem jednak obwieszczały wszystkim wokół, że zastępy, zawsze gotowe, niedługo powrócą do domu walczyć o wolność własną i całej ojczyzny w małych i wielkich rzeczach życia codziennego.

Najpierw jednak czekało je jeszcze ogłoszenie wyników poszczególnych gier. Poniżej znajduje się lista z ich opisami, wraz z nazwami zwycięskich zastępów.

Gra o numerze 1 toczyła się w zaborze rosyjskim. Zadaniem jej uczestników było przejść pomyślnie szkolenie wojskowe prowadzone przez Związek Walki Czynnej oraz rozwikłać zagadkę (na podstawie różnych poszlak i informacji), by schwytać rosyjskiego szpiega. W grze tej zwyciężył zastęp Jastrząb z 21. Drużyny Warszawskiej, a wyróżnione zostały zastępy Sokół i Muflon z 1. Drużyny Ząbkowskiej.

Gra o numerze 2 toczyła się w zaborze rosyjskim. Gra polegała na tworzeniu struktur w fikcyjnym mieście i pozyskiwaniu przychylności miejscowej ludności dla sprawy odzyskania niepodległości. W grze tej zwyciężył zastęp Nietoperz z 1. Drużyny Otwockiej.

Gra o numerze 3 toczyła się w zaborze rosyjskim. Zadaniem uczestników była ochrona ludności cywilnej przed wywózkami na Syberię. W grze tej zwyciężył zastęp Wilk z 1. Drużyny Puławskiej, a wyróżniony został zastęp Gniewosz z 1. Drużyny Płońskiej

Gra o numerze 4 toczyła się w zaborze rosyjskim. W trakcie tej gry zastępy dbały o rozwój ekonomiczny kraju, poprzez pracę organiczną i pracę u podstaw oraz ćwiczyły się w walce z okupantem. Następnie harcerze zbudowali trzy mosty nad rzeką, o długości 7m, a na koniec wzięli udział w wielkiej bitwie. W grze tej zwyciężył zastęp Lis z 1. Drużyny Rybnickiej. 

Gra o numerze 5 toczyła się w zaborze rosyjskim. Jej głównym tematem była działalność partyzancka i tworzenie ruchu oporu w wojsku carskim. W grze tej zwyciężył zastęp Kruk z 7. Drużyny Radomskiej.

Gra o numerze 6 toczyła się w zaborze rosyjskim. Jej tematem były spięcia między klasami społecznymi na początku XX wieku. Celem gry było położenie nacisku na rozwój funkcji w zastępie. W grze tej zwyciężył zastęp Łoś z 7. Drużyny Warszawskiej

Gra o numerze 7 toczyła się w zaborze rosyjskim. Nosiła ona tytuł "Spisek Hildebrandta". Miejscem jej akcji było Wilno, a tematem walka studentów polskich o niepodległość kraju. W grze tej zwyciężył zastęp Sokół z 3. Drużyny Józefowskiej

Gra o numerze 8 toczyła się w zaborze austriackim. Zastępy wcielały się w niej w robotników rozwijających linię kolejową i równolegle do tego prowadzących działania dywersyjne w walce o wolność Polski. W grze tej zwyciężył zastęp Muflon z 1. Drużyny Wrocławskiej.

Gra Polskiego Skarbu Wojskowego o numerze 9 toczyła się w zaborze austriackim. W trakcie jej trwania zastępy miały za zadanie dojść do Twierdzy Przemyśl, w której zaborcy austriaccy przechowywali w skrzyni zamkniętej na 10 spustów tajne plany oraz złoto. Wobec zmasowanej obrony, atak musiał być kilkukrotnie powtarzany, jednak ostatecznie udało się zdobyć twierdzę.

W grze tej zostali wyłonienie dwaj zwycięzcy: zastęp Lis z 1. Drużyny Łaskarzewskiej oraz Samodzielny Zastęp Kowalik ze Starogardu Gdańskiego. 3 miejsce zajął Samodzielny Zastęp Szerszeń z Chojnic.

Gra o numerze 10 toczyła się w zaborze austriackim. Polegała ona na wcieleniu się przez zastępy w rozbite społeczeństwo Galicji, by wspólnymi, zjednoczonymi siłami działać na rzecz odnowy polskości w społeczeństwie. W grze tej zwyciężył zastęp Delfin z 3. Drużyny Lubelskiej.

Gra o numerze11 toczyła się w zaborze pruskim. Jej tematem było przechwycenie planów budowy pierwszych czołgów prusackich i zbudowanie ich prototypów w pruskiej fabryce. Jej uczestnicy przygotowywali się także do zbrojnego wystąpienia, szkoląc się w koszarach i tworząc polską armię. W grze tej zwyciężył zastęp Dzik z 1. Drużyny Gliwickiej, 2. miejsce zajął zastęp Rosomak z 3. Drużyny Wrocławskiej, a 3. miejsce zdobył zastęp Jastrząb z 3. Drużyny Wrocławskiej.

Gra o numerze 12 toczyła się w zaborze pruskim. Pokazywała ona dwie drogi do odbudowy wolnej Polski - pozytywistyczną pracę u podstaw oraz romantyczne zrywy zbrojne. W grze tej zwyciężył zastęp Batalion z 5. Drużyny Wrocławskiej.

Gra o numerze 13 toczyła się w zaborze pruskim. Jej temat stanowił bunt polskich dzieci we Wrześni oraz walka z germanizacją. W grze tej zwyciężył zastęp Świstak z 9. Drużyny Warszawskiej.

Gra o numerze 14 toczyła się w zaborze pruskim. Zastępy miały w niej za zadanie przeciwstawić się zaborcy i uwolnić jednego z Polaków, który pomagał im wcześniej w rozwijaniu ich majątków na ziemiach tegoż zaboru.

W grze tej zwyciężył zastęp Orzeł z 5. Drużyny Radomskiej.

 

Podziękowania

Wielkie Harce Majowe 2018 "O Wolność!" miały wielu patronów i pomocników, którym organizatorzy pragną w tym miejscu serdecznie podziękować.

Serdeczne podziękowania organizatorzy kierują do patronów zlotu, którymi byli:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Bp Edward Janiak, Biskup Kaliski

TVP 3 Wrocław

Gość Niedzielny

Mały Gość Niedzielny

Niedziela

Nasz Dziennik

Deon.pl

Naszemiasto.pl

Gazeta Wrocławska

Nowe Życie

 

Równie gorąco organizatorzy pragną podziękować osobom i organizacjom, które pomogły na miejscu zlotu oraz w trakcie jego przygotowań:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu, Pani Katarzynie Drabczyńskiej

Sołtysowi wsi Łazisko, Panu Michałowi Wieczorkowi

Nadleśnictwu Oleśnica Śląska; panu Nadleśniczemu Jarosławowi Kałuży oraz Panu Piotrowi Gorzelakowi

Panu leśniczemu leśnictwa Droździęcin - Adamowi Sługockiemu

Ochotniczej Straży Pożarnej z Domasławic

Komendzie Policji w Twardogórze

Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej z Goszcza

Firmie Hytera, która zapewniła krótkofalówki używane przez służby porządkowe zlotu.

 Linki do galerii zdjęć z Wielkich Harców Majowych 2018 O Wolność!

1 maja: TU          2 maja: TU          3 maja: TU          4 maja: TU

Autorem zdjęć z powyższych galerii jest Jakub Matejuk

 

Linki do informacji medialnych o Wielkich Harcach Majowych 2018 O Wolność!

https://www.tvp.info/36783155/03052018-1715

http://wroclaw.tvp.pl/37061210/03052018-1830

https://www.youtube.com/watch?v=ZwxRoWY1l8o

https://m.naszdziennik.pl/artykul/196949

http://www.radiomaryja.pl/informacje/skauci-z-calej-polski-rozpoczeli-wielkie-harce-majowe-w-drozdziecinie/

http://niedziela.pl/artykul/35340/%E2%80%9EWielkie-Harce-Majowe%E2%80%9D-Skautow-Europy

http://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/artykul/najwiekszy-zlot-skautow-w-polsce-tak-swietuja-100-lecie,4635103,art,t,id,tm.html

 

 Zachęcamy do polubienia strony Wielkich Harców Majowych oraz Skautów Europy na portalu facebook:

 https://www.facebook.com/WielkieHarceMajowe/

 https://www.facebook.com/skauci.europy/